W niedzielę (14 kwietnia) kilkanaście osób zjawiło się na terenie planowanego rezerwatu archeologicznego w Strzykocinie. Wspólnymi siłami uprzątnęli liczące około tysiąca lat cmentarzysko.

fot. Robert Giza

Strzykocińskie kurhany datowane są na X-XI wiek. Na terenie cmentarzyska powstać ma w niedalekiej przyszłości rezerwat archeologiczny. Cmentarzysko było jednak zaniedbane. Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość i Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach zorganizowały zatem wspólne sprzątanie tego terenu. 

fot. Robert Giza

Akcja spotkała się ze sporym odzewem. Na miejscu stawiło się kilkanaście osób, niektórzy przyszli razem z dziećmi. Prace przebiegały bardzo sprawnie. Wyzbierano śmieci, wycięto samosiejki. Dzięki wytężonej pracy w kilka godzin kurhany stały się o wiele czytelniejsze w terenie.

W kolejnym etapie planowane jest ustawienie ogrodzenia oraz tablic informacyjnych.

Tak oto na naszych oczach powstaje ciekawe miejsca edukacji historycznej, które podniesie atrakcyjność turystyczną gminy Brojce!