Jutro, 6 grudnia, o godzinie 16.00 w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol odbędzie się ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego “Dobre konsultacje, dobry plan”. 

Przedmiotem konsultacji jest podsumowanie procesu konsultacji, przedstawienie informacji na temat podjętych decyzji oraz przedstawienie ostatecznej wersji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice.

Organizatorzy ze swojej strony zapewniają opiekę nad dziećmi w kąciku zabaw oraz poczęstunek dla uczestników konsultacji.

Jutro ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan".
Jutro ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego “Dobre konsultacje, dobry plan”.