Znów można kąpać się w gryfickim “Stawku”! Kąpielisko miejskie przeszło pozytywnie badanie jakości wody i nadaje się do użytku.

Jak podaje Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, po przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia br., bieżącej ocenie jakości wody, nie wykryto zakwitu sinic, makroalg oraz fitoplanktonu. Na podstawie tego badania stwierdzono przydatność wody do kąpieli w “Kąpielisku miejskim Stawek”.