Były mieszkaniec Gryfic, Andrzej Chmielewski, został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Z wnioskiem o odznaczenie wystąpił wojewoda pomorski, z racji że pan Andrzej mieszka obecnie na terenie województwa pomorskiego. Z Gryficami jest mocno związany cały czas. Jest m.in. członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic.

Andrzej Chmielewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Andrzej Chmielewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Medal to efekt działalności w konspiracyjnych organizacjach studenckich w latach 70. – między innymi w SKS; oraz w opozycji demokratycznej w latach 80. Był silnie związany z Kręgiem Instruktorów Harcerskich Andrzeja Małkowskiego, gdzie działał jako instruktor harcerki. Uczestniczył w zjeździ założycielskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Andrzej Chmielewski był też w latach 70. sygnatariuszem Listu do OBWE w Helsinkach, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Z teczki, która znajduje się w IPN można dowiedzieć się, że był dwukrotnie rejestrowany przez SB jako figurant (osoba inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa) pod kryptonimami figurant Historyk i figurant Ogień. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB.

Obecnie pan Andrzej jest mocno zaangażowany w sprawy związane z upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy o żołnierzach wyklętych. W Kwidzynie, gdzie obecnie mieszka, m.in. z jego inicjatywy umieszczono tablicę na byłym budynku UB. Był też inicjatorem budowy pomnika żołnierzy wyklętych, który powstał według jego projektu.

Andrzej Chmielewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Andrzej Chmielewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Patriotyzm i antykomunizm wyniosłem z rodzinnego domu głównie dzięki mojej babci Sybiraczce, Konstancji z Józefowiczów Chmielewskiej oraz jej przyjaciółce, dziedziczce z Wileńszczyzny pani Emilii Rusieckiej. Duży wpływ na moją osobowość  miał także ksiądz Stanisław Rut, który był bardzo częstym gościem w domu moich rodziców oraz siostry zakonne wśród nich Krystyna Rynkowska, podobnie jak ksiądz Stanisław Rut w latach 50. aresztowana i więziona. Przykro, że o ile ksiądz Rut doczekał się ulicy i tablicy w kościele mariackim, to o siostrze Krystynie niewielu do tej pory pamięta, a władze Gryfic w żaden sposób do tej pory jej nie uhonorowały. W Liceum Ogólnokształcącym Bolesława Chrobrego, którego jestem absolwentem  duży wpływ na kształtowanie moich poglądów miał mój profesor od historii Kazimierz Szczygieł” – mówi Andrzej Chmielewski

Wcześniej Andrzej Chmielewski został odznaczony przez gdański IPN medalem Świadka Historii oraz przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Patria.