“Chce mi się chcieć” – tak brzmi hasło kampanii, do której w lutym 2019 roku przystąpiła Gmina Trzebiatów. Kampania nosi nazwę “Zachowaj Trzeźwy Umysł” i jej celem jest przeciwdziałanie wyuczonej bezradności.

Wyuczona bezradność to stan, w którym człowiek spodziewa się, a wręcz oczekuje, że w życiu przydarzały mu się będą same negatywne zdarzenia – i nie da się z tym faktem nic zrobić. Prowadzi to do zaniżenia samooceny, do poczucia własnej bezwartościowości. Brak motywacji, poczucie braku kontroli nad własnym życiem, deficyty poznawcze, emocjonalne, społeczne – to niektóre ze skutków wyuczonej bezradności.

Dotyczy najczęściej osób marginalizowanych, osób długofalowo korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej jak osoby długotrwale bezrobotne, dotknięte ubóstwem, bezdomne czy niepełnosprawne.

Przeprowadzana obecnie w gminie Trzebiatów Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł finansowana jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.