Wczoraj (3 września) w Trzebiatowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2019-2025. Decyzja ta oznacza, że mury obronne wraz z bulwarem przy Redze będą rewitalizowane. 

Podczas poprzedniej sesji radni nie przyjęli wspomnianej wyżej ustawy. Wczoraj spotkali się ponownie na prośbę burmistrza Trzebiatowa i po przeanalizowaniu dokumentów, przekonali się jednak do zmiany decyzji. Dzięki temu nie przepadnie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 140 000 złotych. Cały koszt inwestycji wynosi 3 300 000 zł.

Przetarg na przebudowę murów ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku. Inwestycja jest szeroko zakrojona – oprócz remontu, obejmować będzie oświetlenie murów, stworzenie infrastruktury sportowej, zagospodarowanie zieleni. Projekt obejmuje część murów od ulicy Głębokiej do ulicy Kościuszki wzdłuż ulicy Krętej.

Mury obronne Trzebiatowa znajdują się na liście zabytków chronionych prawnie. Ich budowa zakończyła się w połowie XIV wieku. Te średniowieczne mury do naszych czasów zachowały się w około 70%. Stanowią niezaprzeczalnie ważny element dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ponadto, obecnie są jedną z najczęściej odwiedzanych przez turystów atrakcją.