Gmina Rewal uzyskała  870 044 zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: “Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską”.

O przyznaniu dofinansowania poinformował 3 września Urząd Wojewódzki. Inwestycja obejmować będzie przebudowę 970 metrów dróg, w tym 830 metrów ulicy Słonecznej i 140 metrów ulicy Granicznej wraz ze skrzyżowaniami.  Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja społeczna i gospodarcza miejscowości oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich.

Uzyskane przez Gminę Rewal dofinansowanie wynosi 870 044 zł, natomiast planowana wartość całej inwestycji to około 1 740 088 złotych.