W gminie Rewal od początku lipca działa specjalny telefon interwencyjny, na który mieszkańcy gminy oraz turyści zgłaszać mogą problemy wymagające interwencji Urzędu Gminy bądź służb porządkowych. Telefon działa codziennie przez całą dobę.

Numer interwencyjny Rewalert czynny jest przez cały rok. Mieszkańcy i turyści mogą zgłaszać swoje uwagi pod numerem telefonu 661 304 304. Zgłaszać można problemy oraz sprawy wymagające interwencji Urzędu Gminy bądź służb porządkowych – takie jak sytuacje awaryjne czy niebezpieczne dotyczące infrastruktury publicznej, bezpieczeństwa oraz czystości gminy.

Każda interwencja zostanie zarejestrowana i przekazana odpowiednim służbom do realizacji.