Jak informuje biuro rady XLIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na wtorek 7 grudnia br., na godzinę 10.00. Obrady będą przebiegały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przebieg obrad sesji Rady Miejskiej dostępny będzie na stronie BIP.

W proponowanym porządku obrad zawarty jest między innymi punkt mówiący o podjęciu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pływalni w Gryficach.

Poza tym radni ustalą wysokość i zasady na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów przejazdu.

Procedowane będą również punkty stanowiące o podjęciu uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Gryfice oraz wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Kolejny temat to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Gryfice.

To tylko kilka spraw, nad którymi będą obradowali radni Rady Miejskiej w Gryficach.

Poprzedni artykułPierwsi radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Następny artykułInscenizacja historyczna z okazji 191. rocznicy Powstania Listopadowego