W najbliższy czwartek 11 marca br. o godz. 15:30 zaplanowana jest XXXI Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Trzebiatowie. Obrady będą krótkie, a głównym ich przedmiotem jest utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Sesja będzie miała charakter zdalny. Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: www.trzebiatow.pl

Proponowany porządek obrad zawiera między innymi:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KNZ-Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzebiatów-6.

6. Zapytania, wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

dokumenty
Na czwartek 11 marca br. o godz. 15:30 zaplanowana jest XXXI Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Trzebiatowie.