74,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji trafi do różnych placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, a to za sprawą wojewody, który rozdysponuje powiatom 138 palet specyfiku.

Płyn do dezynfekcji dla szkół został przekazany przez Agencję Rezerw Materiałowych. Z magazynu obrony cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Lubieszynie odbierają go powiaty i miasta na prawach powiatów. Łącznie do rozdysponowania jest 138 palet po 108 pojemników 5-litrowych.

– Rodzice najmłodszych uczniów mogą wysłać swoje dzieci do szkół. Wspieramy samorządy w realizacji ich statutowych obowiązków, w tym, by nauka po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa odbywała się w bezpiecznych warunkach – powiedział wojewoda Tomasz Hinc.

Oprócz szkół podstawowych, w których klasy I-III rozpoczęły wczoraj naukę, płyn do dezynfekcji przeznaczony jest też dla innych placówek oświatowych:

  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • kursów kwalifikacyjnych;
  • ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych;
  • poradni psychologiczno – pedagogicznych;
  • młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
  • domów dziecka/placówek opiekuńczo-wychowawczych.
zuw szczecin
74,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji trafi do różnych placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego. Foto: ZUW

Źródło: ZUW Szczecin