Na ostatniej, grudniowej sesji Rady Miejskiej w Gryficach mocą uchwały przyjęty został budżet gminy na 2020 rok. Nie jest to łatwy budżet, ale udało się wygospodarować dość pokaźną kwotę na inwestycje. Jest to ważna pozycja w budżecie każdego samorządu.

Na ten cel w budżecie Gminy Gryfice przeznaczono w tym roku 14 mln złotych. Można dyskutować czy jest to mała, czy duża kwota, ale każda jest dobra szczególnie gdy przybywa zadań, a w ślad za tym nie idą żadne pieniądze. Do najważniejszych inwestycji zawartych w tym budżecie należą:

  • sporządzenie dokumentacji wraz z budową przedszkola z miejscami żłobkowymi,
  • wykonanie dokumentacji i budowa Gryfickiego Centrum Kultury,
  • budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Ogrodowej, Zdrojowej, a także wylotu do rzeki Regi,
  • dokumentacja na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Gryficach,
  • modernizacja drogi w Rzęskowie,
  • oświetlenie w Jabłonowie oraz przy ulicach Skrajnej i Pomorskiej w Gryficach.

Będziemy śledzili postęp zaplanowanych inwestycji na bieżąco. Oczywiście niektóre z nich są przewidziane na kilka lat, ale zostaną zakończone wraz z końcem kadencji obecnej władzy samorządowej Gminy Gryfice.

14 mln złotych to fundusze zaplanowane na inwestycje w budżecie. Czy uda się poza tym pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na ten cel? Może mieszkańcy wyrażą swoją opinię na temat wysokości nakładów inwestycyjnych naszej gminy i samych inwestycji, jakie są przewidziane? Może lokalna społeczność widzi konieczność innego podziału tych środków?

pieniądze monety