Dobrze oznakowane – najlepiej bezkolizyjne lub z sygnalizacją świetlną, odpowiednio oświetlone i jak najkrótsze – takie powinny być bezpieczne przejście dla pieszych. Do gmin i powiatów z województwa zachodniopomorskiego trafi ponad 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację 15 projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z RFRD. W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru w naszym województwie dofinansowanie przyznano 15 zadaniom, w tym 9 powiatowym i 6 gminnym. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki rekomendował wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne i wszystkie projekty otrzymały 80% dofinansowania.  Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 1.523.062,34 zł, co pozwoli na modernizację 20 przejść dla pieszych w naszym regionie.

W ubiegłym roku aż 129 na 140 wypadków z udziałem pieszych na zachodniopomorskich drogach nastąpiło z winy kierujących. Zginęło 10 osób, a 123 doznały obrażeń ciała. Każde z takich zdarzeń niesie za sobą dramaty – przede wszystkim cierpią osoby poszkodowane i ich bliscy oraz rodziny ofiar śmiertelnych. Aby wypadków było jak najmniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansowane są inwestycje w bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

Listy zadań przyjętych do dofinansowania: www.szczecin.uw.gov.pl

Rada Ministrów podjęła w 2020 r. decyzję, aby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczono dodatkowo blisko 525 mln zł.

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD jest uzależniona od dochodów jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80 proc. kosztów realizacji zadania, a kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Takie dofinansowanie otrzyma również powiat gryficki na zadanie pod nazwą – Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3126Z w m. Przybiernowo poprzez wykonanie ciągów pieszych i oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem, wartość projektu to kwota 293.716,08 złotych. Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 200.000,00 złotych, czyli 80%. Zabezpieczone środki własne to 93.716,08 złotych.

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Nabór uzupełniający

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki po raz drugi w tym roku ogłasza nabór wniosków, w ramach którego gminy i powiaty mogą uzyskać nawet 200 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie przejść. Do podziału jest 18.238.597 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 9 sierpnia br. Jedna gmina może ubiegać się o dotację na 2 przejścia, a powiat i miasto na prawach powiatów na 3 przejścia.

Dofinansowanie wynosi od 50 do 80 procent kosztów inwestycji.

pasy przejście dla pieszych
Do gmin i powiatów z woj. zachodniopomorskiego trafi ponad 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Poprzedni artykułCałodobowy dyżur w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
Następny artykułGrant Strażacki dla OSP Pobierowo