Zgodnie ze złożoną w ostatnich tygodniach obietnicą marszałka Olgierda Geblewicza, Województwo Zachodniopomorskie przekazuje 1,5 mln zł dla Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Wsparcie jest elementem umowy z 2013 r. i łącznie wyniesie 33,4 mln zł. Dzięki tym środkom lotnisko może nie tylko spłacać kredyt inwestycyjny, ale również finansować swoją działalność operacyjną. 

Od wielu lat konsekwentnie wspieramy lotnisko i przekazywane dziś środki są potwierdzeniem naszych zobowiązań, które po prostu dotrzymujemy. Nie mam wątpliwości, że w ostatnich tygodniach lotnisko przetrwało tylko dzięki udzielonej przez nas pożyczce. Ciągle czekamy bowiem na rządową rekompensatę za straty poniesione w trakcie pandemii i liczę, że te pieniądze, o które walczyliśmy od wielu miesięcy, szybko się pojawią. Niestety przez niekompetencję urzędników rządowych, którzy zasłaniali się rzekomą opieszałością Komisji Europejskiej, straciliśmy pół roku – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Mimo intensywnej pomocy finansowej ze strony wspólników samorządowych, sytuacja ekonomiczno-finansowa Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów jest nadal bardzo trudna. Dodatkowe straty spowodowała pandemia COVID-19 i zakaz lotów komercyjnych oraz rządowe zobowiązanie do utrzymania użyteczności publicznej. Ostatnie miesiące lotnisko przetrwało głównie dzięki pomocy Samorządu Województwa i 2,5 mln zł pożyczki z ZARR, która pozwalała wypłacić pracownikom pensje. We wrześniu środki dla lotniska uruchomiło miasto Szczecin. Chwilę później rząd przyjął przepisy umożliwiające rządową rekompensatę, na którą lotnisko wciąż czeka. Od tych ostatnich środków marszałek uzależniał dalsze dokapitalizowania lotniska.

Województwo Zachodniopomorskie planuje do 2028 roku uruchomić kolejne 38,5 mln zł. Wsparcie udzielane Portowi Lotniczemu stanowi pomoc publiczną i wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej. 21 sierpnia br. złożony został wspólny wniosek notyfikacyjny na pomoc operacyjną wysokości ponad 74 mln zł, udzielaną przez Województwo Zachodniopomorskie i Miasto Szczecin oraz na pomoc inwestycyjną, udzielaną przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w wysokości 108 mln zł. Pomoc samorządów trafi do lotniska już teraz. Na pomoc PPL lotnisko może liczyć dopiero po uzyskaniu notyfikacji.

Wzywamy PPL do działania i czekamy na obiecywane pieniądze. Mamy nadzieję, że te 108 mln zł przyczyni się do poprawy sytuacji. Niestety i w tym przypadku obserwujemy zasłanianie się Komisją Europejską, a wniosek notyfikacyjny nie wyszedł jeszcze z Polski, co powinno nastąpić rok temu – dodał Olgierd Geblewicz.

Dokument jest obecnie procedowany w UOKiK, a następnie trafi do Komisji Europejskiej. Dla uruchomienia samorządowego dokapitalizowania konieczne będzie zawarcie przez Wspólników Aneksu nr 3 do Porozumienia z 2019r., określającego ramy finansowe udzielanego wsparcia.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy samorządy ratują lotnisko. W 2012 roku wykonawca zszedł z budowy, lotnisko nie miało pieniędzy na dokończenie inwestycji, a banki odmawiały kredytu. Dokończenie inwestycji modernizacji pasa startowego, trasy kołowania i miejsc postojowych stanęły pod znakiem zapytania. Port Lotniczy uratowały poręczenia finansowe Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin, a następnie umowa wsparcia zawarta przez wszystkich wspólników z bankiem, które uruchomiło wsparcie. Miasto Szczecin przekazało ponad 35 mln zł, a Województwo Zachodniopomorskie wraz z dzisiejszą transzą już 33,4 mln zł. Na przestrzeni lat Samorząd Województwa zwiększył swoje udziały w lotnisku z  9,27% do obecnych 20,24%.