Jak informuje przewodniczący rady XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 16 czerwca 2021 r. (środa) na godzinę 10:00. Będzie to jedna z najważniejszych sesji w roku, ponieważ dotyczy absolutorium oraz wotum zaufania dla gospodarza gminy.

Transmisja obrad online: kliknij tu

Już w środę gryficcy radni podejmą ważne uchwały dotyczące wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Gminy Gryfice Andrzeja Szczygła. Sesja absolutoryjna jest to podsumowanie całego roku pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Proponowany porządek obrad przewiduje między innymi: przedstawienie raportu Burmistrza Gryfic o stanie gminy za 2020 rok, debatę radnych nad tym raportem i ostatecznie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza gminy.

Chwile później Andrzej Szczygieł przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Po odczytaniu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej na temat prawidłowości wykonania budżetu radni podejmą decyzję o udzieleniu lub nie absolutorium gospodarzowi gminy i zatwierdzą ją stosowną uchwałą.

W porządku obrad jest również kilka uchwał dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych oraz uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybiernówku”.

gryfice
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gryficach odbędzie się 16 czerwca 2021 r.
Poprzedni artykułSprawa z „Archiwum X” rozwiązana
Następny artykułIV Gryf Arena Run Gryfice 2021 zakończony – relacja