W przyszłym tygodniu we wtorek 25 lutego br. odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Obrady rozpoczną się o godzinie 10:00 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.

Na poprzedniej sesji Rada Miejska Gminy Gryfice m.in. przyjęła ramowy plan pracy rady na 2020 rok oraz plan pracy stałych Komisji Rady Miejskiej. O czym tym razem będą dyskutować radni i nad jakimi uchwałami będą pracować? Na tę sesję zaplanowano:

 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.; Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wykonanie 30 ławek do kościoła parafialnego w Gryficach;
 • podjęcie uchwał w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynsekcję budynku kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Ościęcinie oraz  na malowanie elewacji i wieży kościoła parafialnego w Świeszewie;
 • podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2020-2024;
 • podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na lata 2020-2022;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/216/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfie;
 • podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 608 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego oraz o numerze 609 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 610/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Gdańskiej na rzecz właściciela działki przyległej;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 83/11 obręb nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Szewskiej;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze geodezyjnym 54 obręb Kukań położonej w Kukaniu;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami;
 • podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach;
 • przyjęcie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2019 r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
 • wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;
 • wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

sesja rady miejskiej

Poprzedni artykułTłusty czwartek – najsłodszy dzień w roku
Następny artykułPałacowa piwnica pod schodami zaprasza na kreatywne zajęcia