Dziś odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Trzebiatowie. Radni rozpoczną pracę o godzinie 12.00. Procedowanie uchwał będzie miało charakter zdalny. Wszystkie zainteresowane osoby mogą oglądać obrady sesji online na stronie: www.trzebiatow.pl

W proponowanym porządku obrad widnieje między innymi sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami oraz przyszłość oświaty w Gminie Trzebiatów w świetle szybko rosnących kosztów, potrzeba zmian w obszarze prowadzenia placówek oświatowych – wypracowanie kierunków.

Poza tym radni zajmą się takimi tematami jak:

 • Ocena polityki gminy w zakresie planowania przestrzennego; wnioski i kierunki działania.
 • Funkcjonowanie ZBK „Trzebiatów” sp. z o.o. po zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami – informacja Burmistrza. Dyskusja i wnioski do dalszej pracy Rady w tym temacie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. ”Ochrona środowiska w Gminie Trzebiatów poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Trzebiatowie”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2021-2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego: Projektu pn. ”Budowa obejścia miasta Trzebiatów – połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego: Projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Trzebiatów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Trzebiatowską, ulicą Kołobrzeską i ulicą Boczną w Mrzeżynie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiatów w 2021 r.”
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Trzebiatów.
trzebiatów
25.02.2021 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie.