Jak informuje Mirosław Makarewicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebiatowie XL sesja tejże Rady odbędzie się w czwartek 25 listopada br. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.

Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: http://www.trzebiatow.pl/asp/transmisje-obrad-sesji-rady-miejskiej,243,,1

W proponowanym porządku obrad znajdują się między innymi takie punkty:

  • Trzebiatowskie Stare Miasto – stan budynków, ulic, chodników, placów i zieleni. Stan podziemnej infrastruktury technicznej. Określenie najpilniejszych potrzeb i szanse na kompleksową rewitalizację Starówki.
  • Partnerstwo publiczno- prywatne jako metoda realizowania inwestycji komunalnych, szanse na wdrożenie w gminie Trzebiatów. Szanse na rozwój  budownictwa deweloperskiego.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2021 r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek nr 402/28, nr 402/44 oraz części działek nr 402/51 i nr 402/48.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzebiatowa.
Poprzedni artykułZostań wolontariuszem WOŚP! Sztab w Trzebiatowie zaprasza!
Następny artykułEliminacje do finału wojewódzkiego w unihokeju