Blisko 25 mln złotych wsparcia trafi do 131 samorządów z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Pieniądze te zostaną przeznaczone  na zakup środków ochrony osobistej lub sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Możliwa będzie też refundacja wcześniej poniesionych kosztów.  Najwyższa dotacja wyniesie  ponad 6 mln zł i trafi do Gminy Miasto Szczecin. Pozytywnie zostały ocenione również wnioski Powiatu Gryfickiego oraz Gminy Gryfice.

Samorządy przyznane granty, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  przeznaczają między innymi na zakup: maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ozonatorów czy lamp wirusobójczych, a więc najpotrzebniejszych środków do zachowania bezpieczeństwa w  placówkach edukacyjnych. JST będą mogły też skorzystać z możliwości refundacji wcześniej poniesionych kosztów  na ten cel (od 1 lutego 2020 r.).

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego wspieramy, za pośrednictwem lokalnych samorządów, nauczycieli i uczniów. Pomocą zostanie objętych ok. 244 tysięcy osób.  Zabezpieczyliśmy na ten cel 25 mln zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie mogliśmy tych środków przeznaczać na zakup sprzętu informatycznego, dlatego wprowadziliśmy możliwość  refakturowania już poniesionych kosztów na płyny do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej. Dzięki temu JST mogą dziś dodatkowe środki przeznaczyć na wzmocnienie systemów IT i dokupienie sprzętu – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wysokość grantu dla danego samorządu zależała od liczby uczniów i nauczycieli z poszczególnych gmin i powiatów w ogólnej liczbie uczniów i nauczycieli w całym województwie, na podstawie Systemu Informacji Oświatowej

Samorządy będą mogły wydatkować przydzielone środki do końca grudnia 2020 r.

Uruchomienie specjalnego konkursu grantowego dla JST możliwe było dzięki  zaangażowaniu Zarządu Województwa w tworzenie Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie grantów dla samorządów poprzedzone było negocjacjami z Komisją Europejską, która wyraziła zgodę na przeznaczenie eurofunduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na  ten cel.

Wsparcie finansowe jest udzielane z działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Środki te są w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.  Za przeprowadzenie naboru odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozytywnie ocenione zostały również wnioski Powiatu Gryfickiego oraz Gminy Gryfice.

DODATKOWE ŚRODKI
Blisko 25 mln złotych wsparcia trafi do 131 samorządów z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Foto: WZP