Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Makarewicz informuje, że LVIII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji odbędzie się w czwartek 26 stycznia br. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie. Sesja będzie miała charakter zamknięty.

Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: www.trzebiatow.pl

Proponowany porządek obrad przewiduje między innymi:

 • Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.
 • Planowanie i przygotowywanie inwestycji w gminie Trzebiatów (urząd miejski, jednostki, spółki gminne). Ocena znaczenia dla mieszkańców zrealizowanych i obecnie realizowanych inwestycji gminnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r..
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2023 – 2035.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w m. Trzebiatów”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego: Projektu pn. „ Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie miejscowości Trzebiatów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów (obr. Mrzeżyno – 1, dz. nr 416/26).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów (obr. Mrzeżyno – 1, dz. nr 413/81,88,89,90,91).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów (obr. Mrzeżyno – 1, dz. nr 416/4,5,6,8,10,23,30 i dz. 350/1).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów (obr. Trzebiatów – 7, dz. nr 89 i 180/12).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.podpis dokument

A.

Poprzedni artykułOSP Gryfice gra z WOŚP
Następny artykułIgrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej