W najbliższy wtorek, 26 lutego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Będzie to szóste posiedzenie Rady. Obrady zaczną się o godzinie 10.00 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.

O czym podczas spotkania będą dyskutować radni? Na tę sesję zaplanowano rozmowy na temat:

  • zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice
    na l. 2019-2040
  • ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice
  • zamiaru zmiany siedziby Przedszkola nr 1 w Gryficach
  • wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach
  • wyrażenia zgody na zbycie kilku nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfice

Ponadto podczas wtorkowego spotkania rozpatrzone zostaną skargi na działania Burmistrza Gryfic oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach. Wybrany też ma zostać Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.