Przewodniczący Tomasz Kaszlej XXI sesję Rady Miejskiej w Gryficach zwołał na dzień 27 maja 2020r. (środa) na godz. 10:00. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przebieg obrad XXI sesji Rady Miejskiej dostępny będzie w internecie na stronie Gminy Gryfice.

Planowany porządek obrad przewiduje między innymi:

 • Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 • Raport Burmistrza o stanie Gminy.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gryfice za 2019 r.
 • Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach z wykonania planu finansowego i realizacji zadań za 2019 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont DP 3137 Rzęsin-Baszewice na odcinku 3,8 km Rzęsin- Trzygłów”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfice.
 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. dot. przyjęcia „Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi manden.) na terenie Gminy Gryfice.

Obrady będą transmitowane online.

Poprzedni artykułPociągi hybrydowe za 49,2 mln zł na zachodniopomorskich torach
Następny artykułKoronawirus. W powiecie gryfickim bez nowych zakażeń