Jak informuje przewodniczący Rady Mirosław Makarewicz XXXIV sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Trzebiatowie odbędzie się w czwartek 27 maja br., a jej początek przewidziano na godzinę 12:00. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: http://www.trzebiatow.pl/asp/transmisje-obrad-sesji-rady-miejskiej,243,,1

W proponowanym porządku obrad znajdują się między innymi takie punkty:

  • Gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie obecnej kadencji jako ważne źródło dochodów gminy – ocena w zakresie sprzedaży, dzierżaw, najmu; pozyskiwanie nowych terenów.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2021r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3123Z na odcinku Nowielice- Gorzysław”.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Trzebiatów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Trzebiatów.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kłodkowo w gminie Trzebiatów.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Trzebiatów”.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebiatów.
dokumenty
XXXIV sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Trzebiatowie odbędzie się w czwartek 27 maja br.
Poprzedni artykułTrzebiatów. VI Bieg Nałęcza w najbliższą niedzielę
Następny artykułAromaterapia i koloroterapia na Dniu Mamy w Gąbinie