W czwartek 29 kwietnia 2021 roku odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji Rady Miejskiej w Trzebiatowie. Początek obrad zaplanowano na godzinę 12:00. Sesja będzie miała charakter zdalny. Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online.

http://www.trzebiatow.pl/asp/transmisje-obrad-sesji-rady-miejskiej,243,,1

W proponowanym porządku obrad czytamy między innymi:

  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid – 19.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3.
  • Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.
biuro list pisanie
W czwartek 29 kwietnia 2021 roku odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji Rady Miejskiej w Trzebiatowie.
Poprzedni artykułW niedzielę rusza Wiosenny Cross Powiatu Gryfickiego
Następny artykułDo 10 lat za posiadanie narkotyków. Jest akt oskarżenia