Jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebiatowie obrady LII sesji odbędą się w czwartek 29 września br. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.

Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: http://www.trzebiatow.pl/asp/transmisje-obrad-sesji-rady-miejskiej,243,,1

W proponowanym porządku obrad przewidziano między innymi:

  • Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie Trzebiatów.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2022 – 2035.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i udzielania pomocy finansowej na jego realizację.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów do roku 2030.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Trzebiatów (dz. nr 2131/10 – obręb Trzebiatów – 1).
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Trzebiatów (dz. nr 352/7 – obręb Mrzeżyno – 1).
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 376/158 położonej w obrębie Mrzeżyno – 3.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

list książka długopis

Poprzedni artykułRozpoczyna się remont mostu „z delfinami” w Trzebiatowie
Następny artykułUroczysta premiera hybrydy z superkondensatorem