Jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach LIII sesja tejże Rady zwołana została na piątek 30 września 2022r. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10:00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gryficach – pok. 101.

Dla osób, które chcą obejrzeć obrady online, transmisja będzie dostępna na stronie: https://bit.ly/3s0lUou

W proponowanym porządku obrad zaplanowano między innymi:

  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Złoczowskiej Radzie Miejskiej obwodu lwowskiego w Ukrainie pomocy rzeczowej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej p.w. NSPJ w Gryficach na wymianę 40 okien – budynek plebanii.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody.
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Oczywiście na początku obrad ustalany jest już obowiązujący porządek obrad i ten proponowany może ulegać modyfikacji.

podpis dokument

Poprzedni artykułProgram Społecznik 2022-2024 startuje 3 października
Następny artykułZWYKLI – NIEZWYKLI – spotkanie autorskie z Jadwigą Milczarczyk