W nadchodzącą środę 4 sierpnia 2021 roku, o godz. 10:00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej  w Gryficach. Rada obradować będzie w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Transmisja będzie dostępna na stronie www.bip.gryfice.eu.

Radni zajmą się między innymi podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Druga sprawa to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 – 2033. Dalej w porządku obrad znajdują się m.in.:

  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z o.o. oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice,
  • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 51/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Gryfice, służebnością gruntową.

Z całym porządkiem obrad można zapoznać się na stronie www.gryfice.eu

podpis dokument
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach odbędzie się 4 sierpnia 2021r.
Poprzedni artykułTrzebiatowski Jarmark Historyczny
Następny artykuł27. Pol’and’Rock Festival. Pierwszy gwizdek i orkiestra dęta