Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa ponad 40 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2020 rok to ponad 6 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 30 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 6.143.500,00 złotych oraz 3 projekty inwestycyjne – zakup sprzętu informatycznego (14,5 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują ponad 40 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizację przejdzie wiele krytycznych dla lokalnej społeczności fragmentów sieci komunikacyjnej. Większość planowanych inwestycji drogowych nie tylko ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Województwo Zachodniopomorskie realizuje od 1999 r. Głównym celem dotacji udzielanych przez Urząd Marszałkowski jest poprawa stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu dwudziestu lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na dotacje tego typu inwestycji kwotę ok. 86 mln zł. Środki te pozwoliły na przebudowę blisko 1000 odcinków dróg, o łącznej długości ponad 1350 km.

Dotacje otrzymają również gminy z Powiatu Gryfickiego. Będą to:

  • Gmina Karnice – 27% kosztów całej inwestycji czyli 260.160,69 złotych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paprotno.
  • Gmina Gryfice – 19,3% kosztów całej inwestycji czyli 231.110,91 złotych na modernizację poprzez przebudowę drogi gminnej – droga dojazdowa o długości 780m ze zjazdem do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyca.
  • Gmina Rewal – 16,6% kosztów całej inwestycji czyli 74.308,60 na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Niechorze.
DROGI DO GRUNTÓW
W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują ponad 40 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego