Kolejne umowy w ramach rządowego programu Maluch+ podpisał 1 lipca br. wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Do gmin i instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi trafi 6 mln 757 tys. złotych.

W ramach modułu 2 wsparcie finansowe uzyskało 21 gmin w wysokości blisko 2 mln 230 tys. złotych. Dofinansowanie jest przeznaczone na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które powstały w ramach poprzednich edycji Programu „MALUCH”. Łącznie dofinansowanie przyznane zostało na utrzymanie 1391 miejsc w 32 żłobkach gminnych.

W ramach modułu 4 dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 2 mln 162 tys. złotych uzyskało 31 podmiotów niepublicznych prowadzących 45 instytucji opieki nad dziećmi (40 żłobków i 5 klubów dziecięcych). Wsparciem finansowym objętych zostanie łącznie 1379 miejsc (1274 w żłobkach i 105 w klubach dziecięcych).

Ten ostatni moduł pozwala na obniżenie comiesięcznych opłat rodziców w żłobkach niepublicznych o 135 złotych – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

W ramach umów podpisanych w połowie maja 2020 w programie MALUCH+ zachodniopomorskie gminy i instytucje prowadzące żłobki uzyskały 10 mln 149 tys. zł. Łącznie z umowami podpisanymi przez wojewodę 1 lipca, w rządowym programie MALUCH+ samorządy i instytucje prowadzące żłobki uzyskały już w sumie 16 mln 906 tys. złotych.

Dofinansowanie otrzymały również placówki opieki nad dziećmi w Gryficach i Rewalu.

dofinansowanie żłobki
Liczba dofinansowanych miejsc w publicznych i niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych z programu MALUCH+.