W sobotę (21 listopada br.) obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To polskie święto państwowe wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

Ten dzień to dobra okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom pomocy społecznej, pracownikom socjalnym, którzy codziennie wspierają osoby potrzebujące, a często dzielą z nimi każdą chwile ich życia, za ich ciężką, pełną poświęcenia pracę.

To dzisiaj przypada Dzień Pracownika Socjalnego, ale już wczoraj (20 listopada br.) władze samorządowe złożyły wielkie podziękowania na ręce ludzi, bez których trudno sobie wyobrazić działalność takich instytucji jak DPS, Domy Dziecka, Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, PCPR czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. To szczególne święto, bowiem często wszystkich pracowników służb społecznych oraz socjalnych nazywa się aniołami.

Z tej okazji Starosta Gryficki Ryszard Chmielowicz złożył serdeczne podziękowania za codzienną, trudną i bardzo odpowiedzialną pracę oraz przekazał do wszystkich powiatowych jednostek socjalnych anioły wykonane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach wraz z upominkami. O pracownikach socjalnych nie zapomnieli również Posłowie na Sejm RP Artur Łącki oraz Jarosław Rzepa, którzy również przekazali w tym szczególnym dniu wyrazy uznania wraz z życzeniami.