Kluczowym elementem projektu Baltic Pipe jest podmorski gazociąg łączący Danię z Polską i zapewniający dwukierunkowy przesył gazu. GAZ-SYSTEM, który będzie właścicielem gazociągu na Morzu Bałtyckim, jest odpowiedzialny za jego projektowanie, budowę oraz przyszłą eksploatację.

Część podmorska realizowana na dnie Morza Bałtyckiego będzie przechodziła przez obszary trzech państw: Danii, Polski i Szwecji. Trasa całej części podmorskiej będzie wynosiła około 275 kilometrów.

W Polsce pozwolenie na budowę dla części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe zostało wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego 22 kwietnia 2020 r.

Budowa gazociągu Baltic Pipe weszła w kolejny etap. Na teren budowy dotarła maszyna drążąca TBM, która będzie wykorzystywana do tzw. mikrotunelingu. Urządzenie ma za zadanie przewiercić się pod wydmą, plażą i dnem morskim w taki sposób, aby nie naruszyć ich struktury ani walorów krajobrazowych. W wydrążonym tunelu oczywiście znajdzie się właściwy gazociąg.

Urządzenie nie jest, aż tak wielkie jak to, wykorzystywane w Świnoujściu, ale i tak ma imponujące gabaryty. Waga – 100 ton i średnica 2,5 metra.