Gmina Gryfice oddała do użytku kolejną inwestycję wodno – kanalizacyjną. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice” została zakończona wiosną tego roku.

Przedsięwzięcie sfinansowano częściowo dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całość inwestycji kosztowała 768.571,62 złotych, z czego 309.718,00 złotych to właśnie wsparcie z środków unijnych. Umowa na zadanie została podpisana w 2017 roku.

Nowa sieć w obrębie Brodnik to kolejna inwestycja gminna, do realizacji której gryficki samorząd sięga po wsparcie z zewnątrz. Poprawia ona zdecydowanie warunki życia lokalnej społeczności, porządkuje także gospodarkę ściekową. W ramach przedsięwzięcia, którego celem było „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętych programem PROW – powstało 1293 mb sieci sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie Brodniki. Koszt przedsięwzięcia to opracowanie projektu wykonawczego oraz robót budowlanych.

Inwestycja finansowana z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.