Województwo Zachodniopomorskie jest regionem, który jasno opowiada się za takimi wartościami jak: tolerancja, równość, otwartość. Władze regionu chcą  wielopłaszczyznowo walczyć z każdą formą dyskryminacji i przemocy, w tym skierowaną do osób LGBTQ+. W realizacji tego celu ma pomóc specjalny zespół powołany z inicjatywy marszałka Olgierda Geblewicza przy Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób  LGBTQ+ tworzą: Monika Tichy i Mikołaj Starzyński ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin, Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka marszałka ds. kobiet i równego traktowania,  prof. Renata Ziemińska z Instytut Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytet Szczecińskiego, Dorota Trynks, referentka ds. edukacji w Regionalnym Ośrodku ds. Edukacji, Integracji i Demokracji, Małgorzata Ostrowska, kierowniczka biura ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (pełni funkcję przewodniczącej) oraz Magdalena Pieczyńska, kierowniczka ds. biura organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, sekretarz ZRDPP.

Zespół może liczyć także na wsparcie i głos doradczy podinsp. Elżbiety Szatanik,  pełnomocniczki komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie ds. ochrony praw człowieka.

Pierwsze, zdalne spotkanie zespołu odbyło się 10 listopada 2020 r. Rozmawiano o kierunkach działań, aktualnych problemach środowiska, projektach, które warto zrealizować, formach działania.  Spotkanie miało charakter roboczy.

Zespół ustali plan działania na rok 2021 na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano jeszcze w tym roku.

NOWY ZESPÓŁ PRZY UM

Źródło: wzp.pl