Sezon był spokojniejszy, służby odnotowały mniej wypadków, ale nie obyło się bez nieodpowiedzialnych zachowań. Profilaktyka wciąż potrzebna. Policjanci i ratownicy wodni wymieniali grzechy główne wypoczywających. To: alkohol, brawura i brak wyobraźni.  Na drogach wciąż problemem jest nadmierna prędkość i wymuszanie pierwszeństwa.

Jak co roku  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, prowadzą działania profilaktyczne. Ich głównym celem jest uwrażliwienie turystów i mieszkańców na podstawowe zasady związane z bezpiecznym wypoczynkiem w regionie, szczególnie nad wodą.

Każdy wypadek,  a w szczególności  śmiertelny, jest o jednym za dużo. Prewencja i współpraca jest potrzebna. Nasze działania kierujemy do wszystkich wypoczywających na Pomorzu Zachodnim, ponieważ nieodpowiedzialne zachowania zdarzają się w każdej grupie wiekowej” – mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Ratownicy wodni w ramach zaplanowanych działań prowadzili  m.in. pokazy profesjonalnego ratownictwa wodnego, w tym symulacje pozorowanego wypadku tonięcia. Do akcji wykorzystywano także  specjalny dron – ma zainstalowaną kamerę i bojkę ratunkową.  Sporo mówiono o udzielaniu pierwszej pomocy. W tym roku szczególnym problemem okazywali się jednak turyści, którzy pozostawiali swoje rzeczy na plaży bez „opieki”.

Szczególnie we znaki dały się nam rzeczy pozostawiane na plaży  przez niefrasobliwych turystów i turystki. Ratownicy musieli sprawdzić każdy przypadek, przeszukać akwen wodny”  – mówił Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego  Apoloniusz Kurylczyk.

Apoloniusz Kurylczyk zaznaczył, że ratownicy najczęściej akcje prowadzili po godzinie 17. Łącznie zanotowano 431 zdarzeń.  Centrum Koordynacji Ratownicza Wodnego otrzymało 248 zgłoszeń.  Niestety, 22 osoby utonęły.

W porównaniu do roku 2019 na drogach było bezpieczniej, jednak wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych zachowań  i niebezpiecznych sytuacji.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz pieszemu to trzy główne grzechy popełniane przez kierujących” –  mówił Wojewódzki Koordynator do spraw profilaktyki w ruchu drogowym  kom. Mateusz Mićko.

Od początku roku odnotowano 164 wypadki na drogach województwa – 187 osób zostało rannych, 23 osoby zginęły. Zatrzymano 838 kierowców za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nietrzeźwi spowodowali 54 wypadki. Tu statystyki odnotowują jednak spadek o 40,7% w porównaniu do 2019 r. Policjanci zwracali uwagę także na prędkość. Prawo jazdy zatrzymano 340 razy za przekraczanie prędkości w obszarze zabudowanym.

Jak co roku kontrolowano także autobusy, którymi dzieci i młodzież jechały do miejsc wypoczynku.

Wykonaliśmy 860 kontroli stanu technicznego autobusów, w 38 stwierdzono usterki, a w 20 uniemożliwiliśmy dalszą jazdę” – wyliczał  kom. Mateusz Mićko.

Ekspert  w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  podinsp. Marzena Maćkowiak-Pluta mówiła o innym problemie, z którym zmagali się w te wakacje policjanci.

Zwracaliśmy szczególną uwagę, jak rodzice opiekują się małoletnimi. Dalej borykamy się z brakiem podstawowej  wyobraźni. Zanotowaliśmy 56 przypadków zagubienia dziecka na plaży” –  wyliczała.

Podobnie jak rok wcześniej, oprócz działań informacyjnych, pokazów ratownictwa, uwagę wypoczywających miały zwracać bezpłatnie rozdawane gadżety: piłki plażowe, jednorazowe alkotesty, breloczki z maseczką do resuscytacji. Można je było otrzymać m.in. podczas rutynowych kontroli policji.

PODSUMOWALI SEZON
Policja i ratownicy wodni podsumowali sezon.