Od momentu borykania się z koronawirusem w przestrzeni krążą dwa pojęcia, które nader często są używane. Okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, co to jest kwarantanna i nadzór epidemiologiczny oraz jaka jest między nimi różnica.

Jeśli mamy informację, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza to, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym. Jednak dla bezpieczeństwa sprawdza się stan zdrowia tej osoby, bo na przykład pracuje w tym samym budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. W porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym, trzeba przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę i kontrolować swój stan zdrowia. W przeciwieństwie do osób w kwarantannie policja nie sprawdza, czy taka osoba przebywa w domu, a za opuszczenie mieszkania nie grożą żadne kary.

Kwarantanna

Kiedy słyszymy, że ktoś jest objęty kwarantanną, dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Takie osoby przebywają w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – bierze się pod uwagę moment od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z miejsca zagrożonego. Osobom podczas kwarantanny nie wolno wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. Jest to kwestia odpowiedzialności, bo jeśli te osoby są nosicielami koronawirusa mogą zakażać, choć sami nie mają objawów. Nikomu nie wolno ich odwiedzać. Jeśli dana osoba poddana kwarantannie poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawi się u niej gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, musi bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, zachowując wszelkie środki ostrożności.

W Gryficach nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19. Mamy natomiast w powiecie 93 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym oraz 64 osoby przebywające na kwarantannie.

Jak wszędzie, tak i w naszym powiecie, funkcjonariusze policji sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej wymogów.

Niestosowanie się do zasad kwarantanny obwarowane jest karą w postaci grzywny, nawet do 30.000 złotych.

kwarantanna
Jesteś objęty kwarantanną domową? Zainstaluj na swoim telefonie specjalną aplikację Ministerstwa Cyfryzacji.