Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. w każdym powiecie w Polsce istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym mogą uzyskać:

 • osoby do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W powiecie gryfickim nieodpłatna pomoc prawną można uzyskać w:

 • Starostwie Powiatowym w Gryficach w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00 – 16:00,
 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie w środy w godzinach 8:00 – 16:00.