Nie zgadzamy się z tak niewielkim wsparciem dla obszarów strategicznej interwencji, czyli terenów wykluczonych, popegeerowskich na Pomorzu Zachodnim. Nasze rozczarowanie jest o tyle duże, że ze strony rządu słyszeliśmy o trosce dla tych miejsc – mówił podczas posiedzenia Sejmiku Województwa marszałek Olgierd Geblewicz.

W dyskusji o tym jak dzielono regionom #funduszeUE na lata 2021-27, szukano odpowiedzi dlaczego Pomorze Zachodnie straciło na decyzjach rządu, aż 103 mln euro.

Wiceminister Waldemar Buda mówił, że podział środków musiał objąć interesy wszystkich regionów. W jego ocenie nasz region otrzyma w na lata 2021-27 więcej środków niż dotychczas, a rząd będzie oczekiwał, aby więcej funduszy trafiło na obszary wykluczone.

Rząd, ministerstwo funduszy, uwzględniło racje Pomorza Zachodniego, bo widzi szanse rozwojowe jakie dają środki europejskie – mówił wiceminister.

Marszałek Województwa argumentował, że przyznane kwoty są podobne i nie uwzględniają inflacji, a środki dedykowane dla Specjalnej Strefy Włączenia zostały właśnie zmniejszone przez rząd. Dodatkowo marszałek przypomniał, że tzw. regiony przejściowe powinny otrzymać zdecydowanie mniej funduszy unijnych niż przydzielił im rządowy algorytm.

Na nasze obszary wykluczone, tereny popegeerowskie, przydzielono algorytmem jedynie 185 mln euro #funduszeUE z tzw. rezerwy. Następnie rządowe decyzje zabrały z tej puli 103 mln euro – wyjaśniał marszałek Olgierd Geblewicz.

Pomorze Zachodnie pod względem liczebności to 11 województwo w Polsce, a pod względem obszarowym jest na 5 pozycji. Na dodatek regiony znacznie silniejsze mają podobne lub wyższe alokacje funduszy unijnych, a regiony Polski Wschodniej dostają o 45-60% funduszy więcej.

Rządowe decyzje przekreśliły wiele planów regionu, bo w latach 2021-27 region ma otrzymać o 103 mln euro funduszy unijnych mniej niż wynikało by z wcześniej przyjętego algorytmu.

Rewitalizacja Społeczna to szereg działań w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – obszarze województwa zachodniopomorskiego o niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Objęły one 65 gmin, w których mieszkańcy rozpoczęli ponad 400 przedsięwzięć rewitalizacyjnych o wartości ok. 18. tys. zł każde. To jedyny w takiej skali projekt rewitalizacji społecznej w Polsce. Jest to możliwe dzięki specjalnym środkom UE na Pomorzu Zachodnim, które udało się uruchomić w latach 2014-2020. To tylko jeden z programów, które udało się zrealizować dla tych obszarów.

Skutkiem rządowych cięć, będzie brak możliwości kontynuacji programu wsparcia dla najbardziej potrzebujących obszarów, tzw. Specjalnej Strefy Włączenia. To ponad 2/3 gmin w Zachodniopomorskiem, a skala potrzeb jest ogromna.

DOCHODZĄ SWOICH PRAW
Skutkiem rządowych cięć, będzie brak możliwości kontynuacji programu wsparcia dla najbardziej potrzebujących obszarów, tzw. Specjalnej Strefy Włączenia. Foto: wzp
Poprzedni artykułZacieśniamy współpracę dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
Następny artykułNikodem Hapka z kolejnym medalem w trójboju siłowym!