Na walkę z COVID-19 Samorząd Województwa przeznacza kwotę blisko 31,5 mln w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Środki te trafią do szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych oraz ratownictwa medycznego. Sam projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego opiewa na 5 mln zł. Dzięki temu wsparciu WSPR zakupi m.in. cztery ambulanse, respiratory czy  defibratory.

Dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w regionie z pomocy skorzysta docelowo 30 jednostek ochrony zdrowia, w tym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Przewidując drugą, jesienną falę pandemii już w czerwcu przygotowaliśmy pakiet działań zmierzających do przygotowania przede wszystkim placówek leczniczych, ale i służb ratunkowych oraz szkół. Oddaję wielki szacunek wszystkim, którzy z oddaniem i poświęceniem walczą z pandemią, ratując życie i zdrowie mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jednak, żeby ta walka  była efektywna, jednostki ochrony zdrowia muszą być doposażone w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. W drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przeznaczamy na ten cel 31,5 mln zł.  Zależało nam, żeby pomoc trafiła także do najmniejszych szpitali – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przyznane środki pozwolą między innymi na refundację wydatków na środki ochrony osobistej, ale także wynagrodzenia czy zakup sprzętu. To między innymi: aparaty RTG, USG, EKG, respiratory czy łóżka medyczne.

Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafi na walkę z COVID-19 kwota 5 mln zł. Dzięki temu stacja – zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem –  będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy defibrylatory, trzy respiratory, sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji,  krzesła transportowe.

Środki dla opieki medycznej oraz ratownictwa medycznego zostały uruchomione z działania 7.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 obejmującego przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19. Za obsługę naboru wniosków odpowiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (instytucja  odpowiada za zarządzanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie). Obecnie placówki przystępują do zawierania umów, umożliwiających przekazanie niezbędnego dofinansowania.

Lista jednostek, do których trafi wsparcie – zgodnie z wykazem podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

To druga pula tak znaczącego wsparcia ochrony zdrowia w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Jeszcze w marcu br. środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wsparto pięć jednostek tj. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalny Szpital w Kołobrzegu i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Jednostki łącznie otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln zł ze środków RPO i budżetu województwa. Dodatkowo Samorząd Województwa wdraża także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa.

W ramach drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, oprócz jednostek ochrony zdrowia i WSPR, wsparcie trafi także do Ochotniczych Straży Pożarnych, WOPR oraz samorządów, które przekażą pomoc placówkom edukacyjnym. Łączna wartość tego wsparcia  to ponad 62 mln zł.

dofinansowanie
Na walkę z COVID-19 Samorząd Województwa przeznacza kwotę blisko 31,5 mln w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Foto: WZP