Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały w kilkunastu sprawach. Zdecydowano m.in., że 5 tys. złotych dofinansowania na zakup wyszkolonego psa trafi do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach oraz zatwierdzono podwyżkę diet dla sołtysów.

Gryficcy radni podjęli uchwałę dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyszkolonego psa dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Wyszkolony pies ma być użyty to zwalczania zjawisk narkomanii, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Ponadto podjęto uchwałę o podwyżce diet dla sołtysów. Od 1 października sołtysi będą otrzymywali nie 0,10 zł, a 0,50 zł od jednego mieszkańca.

Przedstawiono również sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami rady, informację o wykonaniu budżetu gminy Gryfice oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych, a także wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

W dalszej części zajęto się rozpatrzeniem skarg: na działania burmistrza oraz na działania dyrektora Gimnazjum nr 1. Według Komisji Rewizyjnej były one bezpodstawne, z czym zgodzili się radni.

Skarga na działanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na mocy uchwały, została przekazana do rozpatrzenia burmistrzowi Gryfic.

Więcej informacji na temat obrad można znaleźć na stronie http://bip.gminagryfice.pl/.

 

Poprzedni artykułObywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierowcy
Następny artykułSzkolny dylemat