Do samorządowców z gmin Brojce, Gryfino, Marianowo, Maszewo i Wolin trafiły dziś symboliczne czeki z kwotami dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czeki przekazał wicewojewoda Marek Subocz wraz z posłami: Leszkiem Dobrzyńskim, Michałem Jachem i Arturem Szałabawką.

„To wyjątkowe wsparcie, dzięki któremu samorządy uzyskały rządowe dofinansowanie pokrywające nawet 100 procent wartości ważnych inwestycji, których do tej pory nie mogły zrealizować przez brak własnych środków” – zaznaczył wicewojewoda Marek Subocz.

W dwóch turach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gmin i powiatów na Pomorzu Zachodnim trafiła łączna kwota w wysokości 490,5 mln zł.

Symboliczne czeki dotyczą inwestycji w gminach:

  • Brojce, która otrzymała 850 tys. zł na rozbudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brojcach oraz 1,35 mln zł na kompleksową modernizację systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce;
  • Gryfino, która otrzymała 5,7 mln zł na budowę niskoenergetycznego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Nowoczesny technologicznie obiekt , zasilany będzie przez niekonwencjonalne źródła energii oraz 2,5 mln zł na budowę ścieżki rowerowej łączącej Wełtyń ze Strefą Przemysłową w Gardnie;
  • Marianowo, która otrzymała 3 mln zł na budowę i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury;
  • Maszewo, która otrzymała 450 tys. zł na zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych z gospodarstw domowych nie objętych przyłączeniami do istniejących sieci kanalizacyjnych oraz 1,36 mln zł na remont szkoły podstawowej w Maszewie;
  • Wolin, która otrzymała 6,9 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Wolin, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz i Wisełka oraz sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w miejscowości Kołczewo.

Na uroczystość zaproszeni zostali również przedstawiciele Gminy Myślibórz, która otrzymała 2 mln zł na budowę pięciu boisk sportowych przy szkołach i osiedlach, jednak ze względów epidemiologicznych nie mogli pojawić się w urzędzie.