Małe, rodzinne domy dla dzieci to wymóg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dlatego samorządy zobowiązane zostały do utworzenia takich domów. Przedmiotowa placówka powstała również w Gryficach, a jej otwarcie miało miejsce w piątek 29 lipca br.

Celem nowej ustawy jest stopniowe zmniejszanie ilości podopiecznych, którzy mogą razem przebywać w jednej placówce opiekuńczej, tak by ich liczba nie przekraczała 14 wychowanków. Ustawodawca opierając się na wieloletnich doświadczeniach twierdzi, że mieszkanie w jednym domu większej liczby dzieci niestety wpływa negatywnie na wychowanie, a przygotowanie ich do samodzielności jest znacznie utrudnione.

Oczekiwany efekt tych zmian to zwiększenie liczby placówek i jednoczesne zmniejszanie się liczby ich podopiecznych. Z takim zadaniem musiał zmierzyć się również Powiat Gryficki.

W sierpniu 2020 roku Ryszard Chmielowicz – starosta Powiatu Gryfickiego tak mówił o tym zadaniu: – Zmieniła się ustawa i stanęliśmy przed dużym dylematem rozdzielenia dwóch oddziałów istniejących w dzisiejszej placówce „Dom dla Dzieci”. Na jednej działce może funkcjonować tylko jeden oddział, ponieważ te przepisy mówią o małych, rodzinnych domach dla dzieci. I tak jedna grupa mogłaby pozostać w obecnej placówce przy ul. Polnej, a dla drugiej grupy znaleźliśmy inny dom i cieszymy się, że na terenie Gryfic. Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy się do zakupu obiektu, który mieści się przy ul. Trzygłowskiej. Jest on w dobrym stanie, po remoncie kapitalnym, ale musimy go przystosować dla potrzeb domu dla dzieci. Mamy nadzieję, że do marca, jak wymagają przepisy, uporamy się z tym zadaniem. Chyba, że pandemia w czymś nam przeszkodzi, wtedy będziemy pisali do wojewody o wydłużenie terminu.

Terminy rzeczywiście nieco się wydłużyły, ale nowy rodzinny Dom dla Dzieci powstał w zakupionym na ten cel obiekcie, który mieści się przy ul. Trzygłowskiej. W nowym budynku znajduje się 5 pokoi 2 i 3 osobowych, dwie łazienki, kuchnia, pomieszczenie dla pedagoga, kotłownia z nowymi piecami oraz pokój dzienny.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków własnych Powiatu Gryfickiego, a całkowity koszt remontu, zakupu budynku oraz doposażenia to kwota około 750.000zł.

W piątek 29 lipca br., miało miejsce oficjalne otwarcie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Gryficach. Dokonali go Ryszard Chmielowicz – starosta Powiatu Gryfickiego, Waldemar Wawrzyniak – wicestarosta powiatu, dyrektor placówki Aldona Byczkiewicz oraz wychowanka, która zamieszka w nowej siedzibie. W budynku docelowo będzie mieszkało14 wychowanków.

Poprzedni artykułPomorze Zachodnie wspiera Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Następny artykułStarosta oraz Zarząd Powiatu z absolutorium i votum zaufania