Po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce na terenie naszego powiatu znów głośno zrobiło się na temat dopalaczy. Główny problem dopalaczy polega na tym, że wymykają się one regulacjom prawnym. Handlarze wykorzystują luki w obecnych przepisach i ciągle wyszukują takie obszary, w których mogą się legalnie poruszać.

O tym, że dopalacze niszczą życie i zdrowie szczególnie młodych osób dowiadujemy się bardzo często, dlatego tak ważne jest, aby reagować, gdy zauważymy coś niepokojącego. Ważne są również kampanie społeczne, dzięki którym informacje docierają do szerszego grona odbiorców.

W ramach kampanii lokalnej o nazwie “Dopalacze trują i życie rujnują” w środę (13.06.2018 r.) w Trzebiatowie odbędzie się Biały Marsz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:30 przy Ratuszu.

Zapraszamy!

dopalacze, biały marsz, czerwiec 2018