Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Takie dofinansowanie otrzymała Gmina Trzebiatów.

We wtorek (7 lipca 2020 r.) w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbyło się podpisanie umów na dotacje trzech zabytkowych obiektów z terenu gminy. Dotacje otrzymali:

  1. Gmina Trzebiatów – „Wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia fundamentów w zabytkowej kamienicy przy ul. Witosa 7/Kościuszki 38 w Trzebiatowie”, dofinansowanie 15.000 zł – całkowity koszt prawie 22.000 zł.
  2. Trzebiatowski Ośrodek Kultury – „Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie” – 20.000 zł.
  3. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 – „Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, remont elewacji wraz ze zmianą jej kolorystyki” – 25.000 zł.

Umowy o przyznaniu dotacji zawarte zostały pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Członka Zarządu Annę Bańkowską, a Gminą Trzebiatów reprezentowaną przez burmistrza Józefa Domańskiego, Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez dyrektor Renatę Teresę Korek oraz Zakładem Budynków Komunalnych Sp. z o.o reprezentowanym przez prezes Renatę Bielaszewską-Mamzer.

SEJMIK DLA TRZEBIATOWA
7 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbyło się podpisanie umów na dotacje trzech zabytkowych obiektów. Foto: UM T