Czy to Powiat Gryficki przekazał gminom część ulic w miastach? Dlaczego obciążył tym samorządy gminne? Dlaczego nikt nikogo o to nie pytał? Takie i kilka innych pytań, a wręcz zarzutów kierowanych pod adresem władz powiatu dominuje na różnych forach internetowych. A jak jest naprawdę?

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gryfickiego podjęta została jednogłośnie uchwała, na mocy której część ulic w miastach wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego, została pozbawiona kategorii dróg powiatowych. Nie przekazana gminom, tylko wyłączona ze statusu dróg powiatowych. To ustawa o drogach publicznych reguluje dalsze losy tych ulic.

Na stronie Radni Dla Trzebiatowa czytamy:

Kukułcze jajo, powiat wcisnął swoje drogi dla Trzebiatowa. Teraz te ulice będzie musiała remontować gmina, a wcześniej były własnością powiatu. Koszt modernizacji tych dróg to około 20 mln złotych. Wszystko odbyło się bez wiedzy Rady Miejskiej Trzebiatowa. Czy o sprawie wcześniej wiedział burmistrz?

Tak piszą Radni dla Trzebiatowa wymieniając jednocześnie ulice oraz radnych powiatowych z tego terenu, winiąc ich za to, że głosowali za uchwałą.

Należy chyba przede wszystkim powiedzieć jedną prawdę. Drogi nie są własnością powiatu, gminy czy województwa, są własnością naszą, nas wszystkich, wszyscy z nich korzystamy, a poszczególne samorządy tylko nimi zarządzają.

Jak faktycznie wygląda sytuacja z ulicami w miastach Powiatu Gryfickiego, które obecnie będą pod zarządem gmin?

W ustawie o drogach publicznych jest konkretny zapis mówiący o tym, że kiedy powstaje nowa droga, to stary odcinek z mocy prawa przechodzi pod zarząd niższej jednostki samorządowej. Taka sytuacja ma miejsce z drogą S6. Kiedy na naszym terenie wybudowano jej nowy odcinek stary przeszedł pod zarząd województwa. Województwo natomiast mocą uchwały wyłączyło ten odcinek z kategorii dróg wojewódzkich i automatycznie przeszedł on pod zarząd powiatu. Nikt nikogo o nic nie pytał i nie pyta, ponieważ takie jest prawo w ustawie o drogach publicznych. I w ten sposób Powiat Gryficki otrzymał 20 kilometrów drogi S6 pod swoje zarządzanie.

My z kolei wyodrębniliśmy ulice w miastach Powiatu Gryfickiego, które nie są w ciągu dróg powiatowych i tak naprawdę nigdy nie powinny znajdować się pod zarządem powiatu, bo są to małe uliczki boczne, często osiedlowe i zostały one wyłączone z kategorii dróg powiatowych. Dlatego też z mocy prawa ustawowego przeszły one pod zarząd poszczególnych gmin. My otrzymaliśmy około 20 kilometrów drogi, więc tyle samo, sumując wszystkie gminy, zostało pozbawionych kategorii dróg powiatowych” – wyjaśnił nam Ryszard Chmielowicz, starosta powiatu oraz Sławomir Ruszkowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

We wszystkich gminach Powiatu Gryfickiego (Trzebiatów, Gryfice, Płoty, Rewal, Brojce, Karnice) część ulic została pozbawiona kategorii dróg powiatowych i z mocy ustawy o drogach publicznych (ustawa jest aktem prawnym wyższej rangi, aniżeli uchwała i stanowiona jest przez Sejm), automatycznie przeszła pod zarządzanie gmin.