Gminę Trzebiatów mogą czekać nieprzewidziane wydatki, związane z Portem w Mrzeżynie. Jak mówiła podczas sesji nowa dyrektor placówki – „…miejsce piękne, ale wiele jest do zrobienia…”.

Port Morski w Mrzeżynie ma nowego Dyrektora Zarządu, a została nim Edyta Matelska. Podczas sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 25 czerwca br., radni oraz mieszkańcy mieli okazję poznać nową dyrektor, która powiedziała kilka słów o sobie i swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

I to był koniec pozytywnych informacji, ponieważ o stanie Portu, jaki zastała pani dyrektor, nie było już tak pozytywnie. Zadziwiający okazał się brak podstawowego sprzętu oraz przeglądu nabrzeża, który powinien być przeprowadzony już we wrześniu ubiegłego roku, czyli jest dużo po terminie. Jak powiedziała Edyta Matelska gminę w tej kwestii czeka duży wydatek, bowiem teraz będzie to sporo kosztowało. Następną bulwersującą sprawą jest brak zgłoszenia do bazy danych odbioru odpadów oraz innych zaniedbań, które zagrożone są karami. Również istotnym niedopatrzeniem jest brak dyżurów WOPR oraz Policji w weekendy, co jest wymagane dla bezpieczeństwa ludzi, a nie stosowane w przypadku mrzeżyńskiej placówki. Dodatkowym niedociągnięciem jest brak regulaminu portu dla wszystkich, dla pracowników i rybaków. Okazało się, że regulamin jest już w trakcie uzgadniania.

Nowa dyrektor mówiła też o konieczności wybudowania na terenie portu sanitariatów. W przypadku niektórych środki unijne pokryją całość inwestycji, potrzebne będzie tylko wniesienie kosztów kwalifikowanych, które zostaną zwrócone. Natomiast inne o szacowanej wartości około 266 tysięcy złotych, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie około 180 tysięcy złotych. Szefowa Portu Morskiego planuje duży nacisk położyć na promocję tego terenu, która jest ważnym elementem działania. Edyta Matelska powiedziała na zakończenie, że „…miejsce jest piękne, ale wiele jest tu do zrobienia…”.

mrzeżyno
Port Morski w Mrzeżynie ma nowego Dyrektora Zarządu, została nim Edyta Matelska.