Nabór wniosków o objęcie dopłatą będzie prowadzony od 22 maja 2020r. do 29 maja 2020 r. Chodzi o pozyskanie środków na zapewnienie transportu osobom wykluczonym komunikacyjnie. Gminy, powiaty i ich związki mogą ubiegać się w tym roku o ponad 46,5 mln zł.

Dopłatą z funduszu mogą być objęte przewozy na liniach komunikacyjnych niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019r. Dofinansowanie mogą uzyskać też linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu.

Wysokość dopłaty w II naborze z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. wzrosła trzykrotnie. Mam nadzieję, że zwiększona dotacja skłoni samorządy do zaangażowania się w pozyskanie środków na zapewnienie transportu osobom wykluczonym komunikacyjnie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Gminy, powiaty i ich związki mogą ubiegać się w tym roku o ponad 46,5 mln zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Pierwszy nabór wniosków na 2020 zakończył się pod koniec ubiegłego roku. 20 grudnia 2019 wojewoda Tomasz Hinc podpisał umowy z zachodniopomorskimi gminami i powiatami na objęcie dopłatami w 2020r. 37 połączeń autobusowych o łącznej długości 1559 km.

Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo. Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą.

Nabór wniosków o objęcie dopłatą będzie prowadzony od 22 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

Szczegóły znajdują się na stronie:szczecin.uw.gov.pl

autobus
Gminy, powiaty i ich związki mogą ubiegać się o ponad 46,5 mln zł dla osób wykluczonych komunikacyjnie.