W sumie 490 mln 475 tys. 808 zł dla woj. zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 188 mln 475 tys. 808 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa zachodniopomorskiego trafi z budżetu państwa w sumie ponad 490 mln zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

„Takiego wsparcia rządu dla samorządów do tej pory nie było. Rozłożenie inwestycji dofinansowanych w ramach funduszu pokazuje, że mamy do czynienia z polityką zrównoważonego rozwoju. Pomoc trafia wszędzie, również do najmniejszych gmin” – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.

O tym, ile środków trafi do województwa zachodniopomorskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym: 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty) i 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.

Na co przeznaczone zostaną przyznane właśnie środki?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 188 mln 475 tys. 808 zł., pozwoli zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje.

Z dofinansowania skorzystają również gminy z Powiatu Gryfickiego:

Gmina Brojce złożyła wniosek na 850.000,00 złotych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.000.000,00 złotych czyli otrzyma dofinansowanie w 85,00%. Inwestycja to „Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brojcach”.

Kolejna inwestycja w Gminie Brojce to wniosek na 1.350.000,00 złotych. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 1.500.000,00 złotych czyli dofinansowanie wynosi 90,00%. Inwestycja to „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce”.

Środki otrzyma też Gmina Płoty, która złożyła wniosek na 640.000,00 złotych. Całkowity koszt inwestycji to 1.300.000,00 złotych czyli dofinansowanie będzie na poziomie 49,23%. Inwestycja to „Budowa sieci wodociągowej Dobiesław – Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski”.

Następne środki dla Gminy Płoty to wniosek na 856.101,00 złotych. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 1.500.000,00 złotych, więc dofinansowanie będzie na poziomie 57,07%. Inwestycja to „Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Czarne”.

GMINY DOSTANĄ DOFINANSOWANIE
490 mln 475 tys. 808 zł dla woj. zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Foto: KPRM