Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie wnioski znajdujące się na liście rankingowej mieszczą się w dostępnym limicie środków.

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 tym razem pomogą w budowie, przebudowie czy wyposażeniu obiektów pełniących funkcje kulturalne. Rozstrzygnięto nabór wniosków, w którym można było otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Całkowita kwota wsparcia to prawie 15 mln złotych. Po środki sięgać mogły gminy i instytucje kultury. To szansa na budowę nowych obiektów, unowocześnienie czy doposażenie istniejących placówek. Są to domy kultury, sale służące do spotkań, warsztatów i innych aktywności czy po prostu świetlice, które często stanowią ważne punkty integracji mieszkańców. Z naboru wyłonionych zostało 34 beneficjentów. Najniższe dofinansowanie dla jednego beneficjenta to około 145 tys. złotych, a najwyższe prawie 1,5 mln złotych.

Wśród beneficjentów są dwie gminy z powiatu gryfickiego.

Gmina Płoty otrzymała pomoc do zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wytok” w kwocie 500.000,00 złotych.

Natomiast Gmina Gryfice na projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo, gm. Gryfice w kwocie 500.000,00 złotych.

Link do listy dofinansowanych przedsięwzięć: https://bit.ly/3l6pfAq

pieniądze monety

Poprzedni artykułPlacówki Wsparcia Dziennego przy szkołach podstawowych i zmiany w budżecie
Następny artykułŚladami historii Pałacu w Trzebiatowie