Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych partycypował w kosztach zakupu nowego samochodu busa dla gminy Płoty. Pojazd będzie służył mieszkańcom gminy oraz instytucjom prowadzonym przez gminę.

Bus został zakupiony w ramach projektu „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D, na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych” – poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z terenu Gminy Płoty.

Całkowity koszt zakupu busa to kwota 129.026,59 złotych, z czego PFRON zapłacił 90 tysięcy złotych, natomiast gmina 40 tysięcy złotych

W poniedziałek 8 marca 2021 r., odbył się odbiór auta do przewozu osób niepełnosprawnych przez samorządowców.

Pojazd przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bus posiada odpowiednie w tym zakresie przystosowanie.

NOWE AUTO PŁOTY
W poniedziałek 8 marca 2021 r., odbył się odbiór auta do przewozu osób niepełnosprawnych.