Na najbliższej sesji w Gminie Rewal przedłożone zostaną uchwały mające na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Rada zdecyduje czy wejdą one w życie.

Jak informuje wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski, na najbliższej sesji przedstawi projekty uchwał, które mają pomóc przedsiębiorcom z tej gminy.

Wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w dużej mierze uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej niektórych branż, dlatego władze Gminy Rewal podejmują działanie mające na celu pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Rewal w złagodzeniu negatywnych skutków restrykcji.

Na najbliższej sesji Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy Rewal projekty następujące uchwał:

  • Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z całoroczną działalnością gospodarczą za I kwartał
  • Uchwała w sprawie odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r.
  • Uchwała w sprawie zwolnienia z jednej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szacunkowa wartość pomocy dla przedsiębiorców wyniesie 1,5 mln złotych.

POMOGĄ PRZEDSIĘBIORCOM
Na najbliższej sesji w Gminie Rewal przedłożone zostaną uchwały mające na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.